• flag
 • 55 33 65 40

IMS - IntraMuskulær Stimulering

IMS involverer bruk av akupunkturnåler spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet på grunn av stress.
Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.
IMS behandlingen får muskelen til å "gripe" nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette kan smertene avta.

 

Effekten av IMS

Effekten av IMS bygger seg gradvis opp - nåling stimulerer en viss mengde tilhelning, og til slutt vil tilstanden bli tilhelet og smertene forsvinner. Denne tilhelningen tar ca. 21 dager! Flere pasienter som har fått IMS behandling har opplevd å være smertefrie over lang tid.

Behandling av Nevropatiske smerter
Man kan ikke operere hypersensitivitet eller muskelforkortninger. Smertestillende medikamenter "skjuler" bare smertene. Målet for behandlingen er å "slippe" muskelsammentrekningen som presser på og irriterer nerven. Hyperfølsomme områder vil bli reduserte og det konstante drag i den korte muskelen vil avta.

Det korte muskel syndrom
En viktig faktor ved nevropatiske smerter er muskelforkortning pga. muskelkramper og kontrakturer. Muskelforkortninger medfører smerter pga. drag og irritasjon på omkringliggende sener og ledd. Dette kan medføre slitasjeplager som senebetennelse og leddplager.

muskelsyndrom

 

Rygg

Hyppighet av behandlinger
Behandlingen er vanligvis en gang i uken (men kan også være hver 14. dag eller lengre) for å gi kroppen tid til å tilheles. Antall behandlinger er avhengig av varighet og sykdomstilstand, hvor mye arrvev en har (ofte mer ved operative inngrep) og hvor raskt kroppen din klarer å tilheles. Tilhelningstiden kommer også an på nervenes tilstand (hos yngre tilheles ofte disse fortere enn hos eldre). Hvis smertene nettopp har oppstått kan én behandling være nok.

Påvirkning på ryggsøylen
Den mest hyppige årsaken til nevropatiske smerter er "spondylose" eller slitasje i ryggsøylen, ofte pga. overbelastning. Spondylosetilstanden forårsaker press på nerverøtter og medfører nevropati og muskelforkortninger.Hvordan kan vi sammenligne akupunkturbehandling og IMS-behandling

Tradisjonell akupunktur:

 • Basert på kinesisk medisin med røtter flere tusen år tilbake i tid
 • Nåle-innstikk utføres i akupunkturpunkter, palperbare smertepunkter eller triggerpunkter. Akupunkturpunkter er definerte punkter på såkalte meridianer
 • Behandlingsforløpet er individuelt, og varierer derfor fra person til person
 • Behandlingen tar utgangspunkt i faktorer: Årsak, pasientens individuelle symptombilde og livsstil. Akupunktøren vil gjennom akupunkturbehandlingen og råd/veiledning adresserer alle tre faktorer
   

IMS behandling:

 • IMS er basert på en vestlig medisinsk forståelse av kroppen.
 • IMS er en segmental behandling
 • Nåle-innstikk palperes til fysiske ømme punkter, såkalte triggerpunkter/motorpunkter
 • Rask subjektiv og objektiv forbedring forventes