• flag
  • 55 33 65 40

IMS Norge


IMS - IntraMuskulær Stimulering

IMS involverer bruk av akupunkturnåler spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet pga. stress.
Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.

IMS behandlingen får muskelen til å "gripe" nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta.

Effekten av IMS bygger seg gradvis opp - nåling stimulerer en viss mengde tilhelning, og til slutt kan tilstanden bli tilhelet og smertene forsvinner. Flere pasienter som har fått IMS behandling har opplevd å være smertefrie over lang tid.

Finn din
IMS utøver

Klikk her